Ako sa správne starať o karty?

05.05.2021

Veľa začínajúcich hráčov či zberateľov sa stretáva s otázkou, ako správne postupovať pri uskladnení kariet, a to najmä  vzácnejších kúskov.

Ako správne ochrániť karty v zbierke, aby nestrácali na hodnote kvôli vonkajšiemu poškodeniu? A ako posielať karty bez toho, aby sa zničili? 

V nasledujúcich odstavcoch nájdete niekoľko odpovedí na tieto otázky.

1. Sleeve, alebo inak povedané mäkký obal by mal byť základným vybavením každého dobrého zberateľa. Do jedného sleevu sa umiestňuje zvyčajne len jedna karta a slúži ako jej základná ochranná vrstva. Samozrejme, záleží od hodnoty karty. Sleeve poskytne karte ochranu hneď po jej vytiahnutí z packu, nie však dostatočnú ochranu napríklad na zasielanie poštou či inou službou. 
Pozor si treba dať aj na rôzne typy sleevov.
Najlepšie sú štandardné, mäkké sleevy, no v ponuke môžete nájsť ich rôzne podoby, napríklad aj tzv. "perfect fit" sleevy. Aký je v tom háčik? Hoci kartu chceme ochrániť, netreba ju vkladať do tohto konkrétneho typu obalov s domnienkou, že je lepšie chránená. V perfect fit sleeve sa totiž môže poškodiť pri častom vkladaní, ale aj následnom vyberaní, a to najmä pri okrajoch. Tento typ sleevov nie je akceptovaný ani gradeovacími spoločnosťami, aby predišli poškodeniu karty na ich strane pri jej výbere zo sleevu. Poškodenia u vzácnych kariet naozaj nechceme!
Naopak, typ perfect fit sleevov je vhodný pre hráčov, ktorí vkladajú takéto karty  do ďalšieho deck protektora. 
Ak teda chcete urobiť dobré rozhodnutie pri nákupu sleevov, zainvestuje do úplne klasických mäkkých sleevov určených pre štandardné kartové hry, u ktorých máte istotu, že s nimi nič nepokazíte. 

2. Toploadery, alebo aj hard (tvrdé) obaly na karty sú skvelým ochrancom vzácnych kariet. Pozor však nato, že topaloader býva zvyčajne väčších rozmerov než obyčajný mäkký obal, preto je potrebné mať kartu aj v klasickom sleeve a zabezpečiť, aby karta z toploaderu necitlivým narábaním nevypadla a nepoškodila sa.
Toploader je výbornou pomôckou pri posielaní kariet, karta sa počas prepravy nezohne a nepoškodí. Pokiaľ ste zatiaľ neinvestovali do albumu, je čas investovať minimálne do toploaderov, aby ste svojím kartám zachovali ich hodnotu. 

3. Semi-rigid je mäkší typ toploadera, rozlíšite ho zväčša tak, že je o niečo ohybnejší než klasický toploader. Semi-rigidy ako ochrana kariet sú vhodné aj na posielanie, najmä ak plánujete posielať niektoré zo svojich kariet do gradeovacej spoločnosti.  Semi-rigidy, narozdiel od klasického toploaderu majú totiž vnútri o niečo menej priestoru a zamedzujú aj mikro pohybom karty, hoci ju neničia po okrajoch. 

4. Album vlastní každý nadšený zberateľ. Čo je väčšia radosť ako listovať v albumoch so zbierkami rôznych kariet. V súčasnej dobe je už na výber veľké množstvo albumov, do ktorých môžete vkladať celé sety zo svojej zbierky. Rozdiely môžete nájsť vo veľkosti albumov, niektoré sú veľkosti 4 kariet na stranu, do iných sa zmestí 9. 
Opäť prízvukujeme, že najlepšiu ochranu karte poskytneme, ak ju aj  do albumu vložíme v mäkkom sleeve. 
Medzi albumy patri aj zakladač, jediný rozdiel je v tom, že zatiaľ čo v albume  je počet strán pevne daný, do portfólia môžete pridávať potrebné strany, prípadne ich odobrať. Pri objednávke portfólia teda myslite nato, aby ste si zabezpečili aj stránky do neho, a to také, ktoré vyhovujú jeho veľkosti (väčšina je však vytvorená pre 9 kariet na stranu). 

5. Plexi box je možno drahšou záležitosťou, určite ho však ocenia väčší zberatelia, ktorí majú vo svojej zbierke staré booster boxy, elite trainer boxy či boostre. Sami sme majiteľmi takýchto kúskov a preto vieme, že je pri nich dôležité dbať na vysokú ochranu. Najväčšou výhodou kvalitných plexi obalov je aj vzduchové uzavretie, na poklady teda nebude vplývať napríklad vlhkosť vzduchu, pri niektorých boxoch ani UV žiarenie! Hrúbka boxov sa zvyčajne pohybuje okolo 3 mm.